top of page

PROJEKTERING

top.PNG

Vi hjälper dig att ta fram bra bygghandlingar

När du anlitar oss som projekteringsledare sköter vi kontakten med de olika entreprenörer och leverantörer och ansvarar för samordningen.

Målet med projekteringsfasen i ett projekt är att ta fram underlag (ritningar och beskrivningar) som visar hur till exempel en tomt ska planeras och anläggas. Det är ytterst viktigt att projekteringen leds på ett kompetent sätt redan från start eftersom det sparar in mycket pengar och tid.

 

 

Vi tar också ansvar för kalkyler och tidplaner, under hela tiden projektets gång med övergripande ekonomiska mål i sikte.

bottom of page