top of page

MASKINSTYRNING 3D

PROJEKTERING

Med hjälp av modern teknik kan vi hjälpa våra uppdragsgivare med allt från projektering till färdigställande av markjobb på ett effektivt sätt.

Vi kan genomföra noggranna massberäkningar av schakt och fyllmassa vilket leder till en mer exakt budgetering och kostnadskalkyl av projektet.

Har ni behov av ritningsunderlag/relationsunderlag eller maskinstyrning för erat projekt så kontaktar ni oss så kan vi hjälpa er vidare med detta.

bottom of page