STRANDBRINKEN

2016 upptäckte man att en slänt mot Vätterns strand var underminerad. Vi fick i uppdrag att projektera och ta fram en budget för projektet. Det startade med en 3D modell på den nya stenbeklädda slänten. Därefter jämfördes den nya och gamla ytan mot varandra och visade på ett underskott av material. Nu kunde vi enkelt räkna ut den exakta mängden fyllnadsmaterial och transportkostnaderna.

En 3D modell för grävmaskinen ritades för den ca 100 meter långa slänten ner mot Vättern. Slänten byggdes sedan upp med b.la 1 500 ton sten.

1/3

Följ oss på sociala medier och ta del av vårt dagliga arbete..

  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle
Gasell 2020 logga 2.png
129210111_1074292093017878_7020100706095